BKT

Shtëpia ime e re - BKT Innovate CL


Kohë pas kohe, në bazë të ofertave të reja, ne zhvillojmë “ shtëpi të reja”  për konsumatorët.

Ideja është të krijohet përshtypja e një hapsire jetese, e bukur dhe e re,

 me “ dritare” , çati dhe sigurisht e shoqëruar me brandimin përkatës.

Rruga Nikolla Tupe 15/3
Tiranë,
Shqipëri

Contact:
T +355 45 605 955
office@fcbafirma.al

 

Feeling social?
Facebook