SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

Raporti CSR 2015 – Banka për Shoqërinë


Duke qenë se objektivi ishte për të prodhuar një grupim qëllimesh universale të aplikueshme,  të cilat balancojnë tre dimensionet e  zhvillimit të vazhdueshëm: mjedisi, shoqëria dhe ekonomia, ne projektuam një strukturë të qartë dhe moderne, në përputhje me këto qëllime.

I gjithë qëllimi i Raportit të CSR-së, është për të kuptuar dhe shfaqur se si biznesi ka operuar në të shkuarën, kështu që një kompani mund të planifikojë se si mund të veprojë më mirë në të ardhmen.

Eventi Shoqatës së Bankave të Shqipërisë te Hotel Rogner, promovoi Raportin e CSR 2015, i cili nxorri në pah kontributin e bankave për ekonominë dhe shoqërinë, gjatë vitit 2015. Në event u ftuan përfaqësuesit e të gjitha bankave, Bashkisë së Tiranës, Fondacioni i Sindromës Down etj

Rruga Nikolla Tupe 15/3
Tiranë,
Shqipëri

Contact:
T +355 45 605 955
office@fcbafirma.al

 

Feeling social?
Facebook