SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

Raporti Vjetor Shoqata Shqiptare e Bankave.


Raporti Vjetor i prodhuar  me të dhëna statistikore, i ndërthurur me imazhe, tabela dhe mesazhe të thjeshta, të cilat tregojnë histori të rritjeve dhe sukseseve, duke siguruar një informacion, i cili vlen për tu  mësuar.

Rruga Nikolla Tupe 15/3
Tiranë,
Shqipëri

Contact:
T +355 45 605 955
office@fcbafirma.al

 

Feeling social?
Facebook