SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

Revista Bankieri


Qëllimi kryesor i Revistës Bankieri është që të ofrojë një informacion të vlefshëm dhe cilësor për bankat dhe sektorin financiar.  Ky publikim është projektuar në mënyrë të tillë që mesazhet dhe analizat finaciare të ekspertëve të financës, të lexohen sa më qartë,  nga të gjithë.

Rruga Nikolla Tupe 15/3
Tiranë,
Shqipëri

Contact:
T +355 45 605 955
office@fcbafirma.al

 

Feeling social?
Facebook