ALBANIA LEASING

Albania Leasing


Leasing është një mënyrë inovative  për të pasur një aset, pa qënë nevoja të paguash çmimin total në mënyrë të menjëhershme.

Edhe pse kjo nuk mund të duket kështu,  konceptimi i leasing nuk është dhe aq i thjeshtë për t’ju a  shpjeguar klientëve të rinj potencialë. 

Prandaj, sfida kryesore për kompaninë ka qenë për të komunikuar këto veçori dhe të edukojë njerëzit në mënyrë që të angazhohen , pa qenë nevoja të nguten dhe që  të lexojnë rregullat dhe mundësitë e pafundme.

Rruga Nikolla Tupe 15/3
Tiranë,
Shqipëri

Contact:
T +355 45 605 955
office@fcbafirma.al

 

Feeling social?
Facebook